Enfon Robotics,Enfon robots,shuttle manufacturer Manufacturer Enfon

ข้อได้เปรียบของเรา

ผู้ผลิตมืออาชีพในการผลิตตัวรับ-ส่งสินค้าภายในชั้นวาง เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจัดเก็บสินค้าจำนวนได้มากขึ้น

 • 0 +

  จำนวนสิทธิบัตร

 • 0 +

  จำนวนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

 • 0 +

  จำนวนรายการ

 • 0 +

  จำนวนอุตสาหกรรมแอปพลิเคชัน

เกี่ยวกับ enfon

บริษัท เซี่ยงไฮ้ อินเฟิง หุ่นยนต์ จำกัด(ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริษัทฯ)เป็นผู้จัดหาให้โซลูชั่นระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะชั้นนำในประเทศ ด้วยประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์และการสะสมเทคโนโลยีหลายปี ได้ดำเนินการโครงการระบบโลจิสติกส์มากกว่า 300 โครงการ ใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจต่างๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3C อุตสาหกรรมเคมี เภสัชกรรม การผลิตเครื่องจักร ฯลฯ ที่มากกว่า 10 หมวดหมู่ บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวรับ-ส่งสินค้าภายในชั้นวางที่รวมถึงกล่องวัสดุไปจนถึงพาเลทด้วยตัวเอง และมีระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาด้วยตัวเอง เสนอให้โซลูชั่นระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะที่เหมาะสมที่สุดกับลูกค้าจากมุมมองระดับมืออาชีพ

index-about