huttle carrier lift from China manufacturer - Enfon Robotics

product_banner

Shuttle Carrier Lift

-3

พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ

หมายเลขซีเรียล

คำแนะนำการกำหนดค่า

ข้อมูลจำเพาะ

อธิบาย

1

ขนาด

L3900 X W3000mm ความสูงถูกกำหนดโดยโครงการ

2

ขนาดบรรทุก

L1200 X W1000mm

3

จัดอันดับโหลด

≤1000KG

ไม่มีสินค้า

4

ข้อกำหนดด้านการรองรับแรงบนพื้นดิน

2.0 Ton/meter persegi t/m2ตัน/ตร.ม

5

เพิ่มความเร็ว

45m/min

6

เพิ่มอัตราเร่ง

0.3m/s²

7

วิธีการควบคุม

การควบคุมเซอร์โว

8

วิธีการหาตำแหน่ง

การหาตำแหน่งด้วยตัวเข้ารหัส

9

ความแม่นยำของตำแหน่ง

±3mm

10

วิธีการจ่ายไฟของตัวรับ-ส่ง

จ่ายไฟด้วยรางตัวนำฉนวน